Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

Informiraj i kreiraj i ti!

Radionica Zaposljavanje i samozaposljavanje mladih 04Mreža udruga Zagor i dalje nastavlja sa projektima vezanim uz mlade osobe sa područja županije. Projektom Informiraj i kreiraj! želi se pridonijeti društvenom razvoju te razvoju civilnog društva i jedinica lokalne i regionalne samouprave. Ciljne skupine projekta su mladi, volonteri/ke, organizacije civilnog društva i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih u iznosu od 70.000,00 kuna. Partnerske organizacije su udruga Regenerator, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina, Zagorska razvojna agencija i Krapinsko-zagorska županija. Aktivnosti projekta usmjerene su na edukacije, predavanja i pružanja informacija mladima o zapošljavanju, samozapošljavanju ali i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena. Do sada su mladi sudjelovali na predavanju Garancije za mlade i radionici Zapošljavanje i samozapošljavanje mladih na kojima su sudionici imali prilike saznati koje su to kompetencije presudne za dobivanje posla i važnosti učinkovite komunikacije. Također, pomoću raznih upitnika mogli su procijeniti svoj poduzetnički potencijal i vidjeti koje mogućnosti učenja za poduzetništvo postoje te se upoznati s poticajima za samozapošljavanje koji se nude ne tržištu rada s naglaskom na potpore za samozapošljavanje koje nudi HZZ putem mjera aktivne politike zapošljavanja. U sklopu projekta nastaviti će se s edukacijama, predavanjima i radionicama na različite teme, od poduzetništva mladih i socijalnog poduzetništva, mobilnosti mladih, do volonterskih akcija i aktivnosti prevencije. Sve informacije o projektu i aktivnostima možete pratiti na www.zagor.info. Voditeljica projekta je Jelena Mišetić s koja poziva sve mlade koji žele kvalitetno koristiti svoje slobodno vrijeme da se uključe u aktivnosti projekta te se informiraju o mogućnostima zapošljavanja i edukacijama koje im mogu biti korisne za njihov osobni i profesionalni razvoj.